Jul 9th دریافت پشتیبانی و خدمات

ضمن تشکر از خرید شمابه اطلاع می رساند مشتریانی که نرم افزار حسابداری فاکتور 169 را در سال 1394 خریداری کرده اند و هزینه پشتیبانی آن را در سال 1395 پرداخت نکرده اند امکان دریافت پشتیبانی و خدمات و ... بیشتر »